Sigrids vei infrastruktur

16 Jan, 2019

Sigrids vei infrastruktur

Veibygging pågår for fullt.

Vann og avløpsgrøfter står for tur.

Vi håper på fortsatt god framdrift.