Jutilfaret 12B

Et prosjekt levert av Ageco

Sitat fra kunden


"Vi er veldig fornøyd med huset Ageco har bygget. 

Da de er en relativt liten utbygger har de god kontakt med kundene, som er viktig i en slik prosess. De var også fleksible og løsningsorienterte når det oppstod spørsmål underveis. De er veldig opptatt av å levere kvalitet og hadde veldig gode håndverkere som utførte arbeidet. Der det har vært småfeil har dette raskt blitt rettet uten problemer, både under byggeprosessen og etter overtakelse.

Alt i alt er vi veldig fornøyd med huset og med Ageco som utbygger. "

Om du ønsker å høre mer om vår erfaring med Ageco, kan vi kontaktes gjennom Ageco. 

Vennlig hilsen, 

Marius og Ina i Jutilfaret 12 B