Østre vei 27 Nesøya- Tomten er til salgs.

Et kommende prosjekt

Østre vei 27 Nesøya- Tomten er til salgs.


  • Asker kommune
  • Østre vei 27
  • Enebolig med sekundærleilighet.
  • ca 1200 kvm tomt
  • hoveddel ca 190 bra sekundærleil 80 bra
  • Oppstart NA
  • Ferdigstilt NA

Følg med, dette blir et spennende prosjekt.

Ta kontakt ved interesse. 

29/1-18