Sigrids vei 9, 11 og 13 Nesøya

Et kommende prosjekt

Sigrids vei 9, 11 og 13 Nesøya


  • Asker kommune
  • Sigrids vei 9, 11 og 13 
  • 3 Eneboliger med sekundærleilighet.
  • ca 1200 kvm tomt
  • hoveddel ca 190 bra sekundærleil 80 bra
  • Oppstart NA
  • Ferdigstilt NA

Arbeid med infrastruktur er pågående. 

Følg med, dette blir et spennende prosjekt.

Ta kontakt ved interesse. 

29/1-18